Barn

Barnetreningen

Hos Hwa Rang kan barn trene fra de er fem år gamle. Treningene er i stor grad basert på lek, men barna lærer samtidig høflighet, respekt for andre og å stole på seg selv. Selvtilliten styrkes og de vil etter hvert klare å stå foran en forsamling og vise hva de er gode for. Gjennom treningen vil barna også komme i bedre fysisk form.

Hvordan utvikler barna seg?

Mange foreldre har sett at barna har blitt roligere og flinkere både hjemme og på skolen etter at de har trent taekwondo en stund. Mange blir flinkere til å konsentrere seg og forbedret selvtillitt gjør at de blir tryggere på seg selv og dermed mindre utsatt for erting fra andre.

Hva foregår under trening?

I barnepartiet begynner treningen med en kombinasjon av forskjellige leker og tøyninger. Barna lærer å vise respekt for hverandre ved å stille opp og hilse. Under treningen øver de gjerne på enkle selvforsvarsteknikker, slag og spark. I begynnelsen er det viktigste å trene opp grunleggende koordinasjon og styrke. Barna lærer også å bruke stemmen sin i form av et kamprop, som kan brukes til å skremme bort en motstander. Det er viktig å understreke at Tae Kwon Do ikke må misbrukes eller benyttes for å «vise seg» ovenfor kamerater og venner. Det er bedre å ta vennene med på trening, slik at de selv kan se hva Tae Kwon Do går ut på.