Tae Kwon Do historie

 

Tae Kwon Do og Korea

Tae Kwon Do og Korea har vært uadskillinge elementer opp igjennom århundrene som har gått siden legenden Tangun grunnla det første koreanske rike Choson (2333 - 1122 f.kr). I 1122 f.kr falt det gamle Shang - dynastiet i Kina og den nye keiseren løslot en minister ved navn Kaja og 5000 av hans menn. Disse dro over den gule flod og inn i Korea og reiste et nytt rike i Choson. Kaja-dynastiet endte da kong Kijun lot en rømt løytnant fra et opprør i Kina tjenestegjøre for seg. Wiman som denne løynanten het klarte å overmanne hovedstaden og tvang kong Kijun på flukt. Wiman perioden varte bare til 109 f.kr, da de ble hærtatt av Kina.

På hvilken måtte de tre kongedømmer klarte å løsrive seg fra den kinesiske okkupasjonen er noe usikkert, men av de tre var det lille Silla (57 f.kr - 668 e.kr.) som ble opprettet først. Allerede på denne tiden må de ha kjent til kunsten å forsvare seg ettersom de klarte å bevare riket så lenge. De to andre rikene Koguryo (37 f.kr - 668 e.kr) og Baekje (18 f.kr - 660 e.kr.) har også rike kulturarver. Flere veggmalerier og gjenstander fra forskjellige gravsteder og templer viser kjempende menn.

Kulturlivet i Silla-riket blomstret og de fleste av de utenlandske munkene som studerte i Kina kom fra Silla. Her ligger også muligheten for at de lærte seg mer avansert kampkunst enn den de hadde i hjemlandet og som de så tok med seg tilbake og underviste befolkningen i. Grunnen til at disse tidlige årene av kampsportenes dannelse er ukjent er at alle var i erobringskriger med hverandre. Dermed ble templer, skatter og viktige dokumenter ødelagt. Kong Chinhung kom til makten i Silla i år 540 og erobret i tiden som fulgte store landområder.

For å forsvare disse nye områdene og holde opprørstrangen i folket nede, innkalte han den store buddistiske presten Won Kwang Bopsa og befalte ham å utvikle et kampsysten som var i harmoni med naturens lover. Dette systemet ble kalt Hwa Rang Do. Det var bare unge menn fra de beste familiene som fikk trene i denne gruppen. I tillegg ble de også undervist i ridning, bueskyting, dans og religion. Disse unge menn ble den drivende kraft i forsvaret av lille Silla og var alliert med Kina da alle de tre rikene ble samlet til ett, Stor-Silla (668 - 935 e.kr.).

Disse krigsmennene levde etter en sterk æreskodeks, som to av HwaRangene fikk fra munken Won Kwang Bopsa:

  1. Loyalitet mot sitt land.
  2. Lojalitet mot sine foreldre.
  3. Troskap og broderskap mellom venner.
  4. Mot til å aldri flykte fra fienden.
  5. Dømmekraft til aldri å ta et liv unødvendig.

Det gamle navnet Koryo er det navnet dagens Korea er avledet av. Koryo-dynastiet eksisterte i over 400 år (935 - 1392 e.kr.) og ble holdt sammen av de sterke Hwa Rang gruppene. Under hele denne tiden utviklet kulturen og kampkunstene seg, og hele befolkningen var velutdannet i en eller annen form for selvforsvar, hwa rang do, soobak do, kwonbaek.

I 1392 reiste general Sung Kye Yi seg mot det gamle kongedømmet og veltet Koryo-riket og grunnla Yi-dynastiet (1392-1910). Kong Yi ville ikke lenger la religionen være ledende i landet og innførte konfucianismen. Dette betydde en sterk tilbakegang for buddistene og krigerne i det gamle Koryo. Yi-dynastiet la vekt på kunst som musikk, poesi og dans. Templer ble ødelagt og skattene konfiskert eller solgt.

Til slutt var det bare to hovedretninger igjen av buddistisk tro. De overlevende hwarangs og krigere søkte tilflukt i de gjenværende templene og i fjellområdene langt fra folk. Her ble kunstene bevart, vidreutviklet og overlevert i generasjoner helt frem til vår tid.

Under den japanske okkupasjonen fra 1905 til 1945 ble de koreanske kampkunstene ytterligere undertrykt. Samtidig prøvde japanerne å la karate få innpass i Korea. Men det koreanske folk var viljesterkt og trente heller de gamle artene i det skjulte.

Under den 2. verdenskrig valgte Japan feil side og ble en av de tapende partene sammen med Tyskland. De måtte trekke seg ut og Korea ble på nytt okkupert av andre makter, denne gang av USSR og USA. Men nå fikk kampkunstene lov til å utvikle seg videre og kunnskapen spredde seg over hele den koreanske halvøy. Korea-krigen, som varte i tre år 1945-48, førte til at Korea ble delt i to.

Nord-Korea ble en strengt lukket kommunistisk stat, mens Sør-Korea fikk følge med i den vestlige utvikling. Den sporten vi i dag kjenner som tae kwon do hadde mange forskjellige navn i denne perioden: Kong soo, Hwarang do og Tae Kyon var noen av dem. For å rette på dette og få et offesielt navn møttes alle stormestre 11. april 1955 og gav sporten navnet Tae Kwon. Men dette dekket ikke hele innholdet, så på neste stormøte den 3. september 1959 ble det endelige navnet Tae Kwon Do valget og dette gav et bedre uttrykk for kampkunsten og dens filosofi.

WTF og Kukkiwon

I de kommende årene vokste interessen for Tae Kwon Do enormt, koreanske mestre reiste ut fra Korea på 60-tallet og gav resten av verden smaken på denne kampkunsten. I Korea ble den nasjonalsporten, akkurat som ski her hjemme. På grunn av den sterke veksten ble det opprettet svært mange skoler eller "kwan". Disse hadde alle sine egne oppfatninger om hvordan filosofi og sporten skulle utøves. For å få et samlende senter hvor kunsten kunne utvikles i riktig retning bygde man Kukkiwon og bygget ble innviet 30. november 1972.

Det første VM i TKD ble avviklet 25 - 28 mai 1973. Dette var bare begynnelsen til TKDs popularitet over hele verden. De 19 deltagerlandene bestemte seg for å opprette et verdens-omspennende forbund som skulle ha ansvaret for alle utøvere i alle land. Den 28. mai 1973 ble dermed World Tae Kwon Do Federation startet. Administrasjonen ble lokalisert til Kukkiwon i Koreas hovedstad Seoul. President for forbundet er den nåsittende presidenten Dr. Kim Un Yuong.

For å få slutt på den økende konkurransen og uenighet mellom "kwan"ene besluttet Korean TKD Federation å stryke de fleste av disse skolene. De siste 20 årene med hardt arbeid har vært av svært stor betydning for TKD. En rekke mesterskap ble avholdt i Asia, for å teste ferdigheten til utøverne. Alle var store sportslige suksesser. 5. okt. 1975 ble WTF medlem av GAISF, General Assembly of the international Sports Federation). Året etter ble den godkjent som internasjonal militæridrettsgren.

En av de største anerkjennelsene Tae Kwon Do kunne få, fikk den i 1980, ved å bli tatt opp som medlem av IOC, International Olympic Comittee. Da sommerolympiaden ble avholdt i Seuol, Korea 1988, var TKD prøvegren under mesterskapet. Også under sommer-OL i Barcelona 1992 var TKD med som demonstrasjonsgren. Men den aller største ære opplevde WTF da den under den 103. IOC-seksjonen i Paris, Frankrike ble tatt opp som en godkjent olympisk sportsgren.

Dette vil si at Tae Kwon Do vil være representert under OL 2000 i Sidney, Australia som en fullverdig olympisk idrettsgren. Som øverste ledd i Tae Kwon Do har Kukkiwon den høyeste myndighet til å godkjenne og utdanne sortbelter, instruktører og kampdommere. Alle sortbelter fra hele verden er registrert her. Alle sortbelter i Hwa Rang Norge har sitt sertifikat og sin godkjenning herfra.